Jubilerande bostadsbolag med nöjda kunder
I år fyller det kommunala bostadsbolaget Hudiksvalls Bostäder 40 år. De kan fira sitt jubileum med vissheten att de åter har fått nästan 98% nöjda kunder i senaste kundnöjdhetsundersökningen. VD Nils-Erik Blomdahl kan konstatera att satsningarna på bra bostäder åt alla faktiskt har burit frukt.
- Nöjda kunder är i vårt fall hyresgäster som trivs med sitt boende hos oss, säger han.

Hudiksvalls Bostäder förfogar över ungefär 4 400 lägenheter i Hudiksvall och ett flertal kringliggande orter, från Ängebo i nordväst till Enånger i sydost. Samtliga är hyreslägenheter och sträcker sig från små enrummare till stora lägenheter och finns i både höga hus och lägre längor med små täppor.
- En av anledningarna till att våra hyresgäster ger oss höga betyg är våra många duktiga medarbetare, som håller både lägenheter och utemiljöer trevliga och hela, menar Nils-Erik.
De tre ledord som man arbetar efter är frihet, trygghet och service. Friheten består i att kunna byta lägenhet efter skiftande behov, tryggheten innebär bra boende utan kontantinsatser och servicen visar sig exempelvis genom att vitvaror som går sönder byts ut snabbt.
- Våra hyresgäster ska känna sig säkra på att vi prioriterar alla lägenheter och områden lika högt, säger Nils-Erik.

Sedan ett tiotal år har Hudiksvalls Bostäder arbetat fram en övergång till bruksvärdeshyror i deras lägenhetsbestånd. Det är något samtliga bostadsbolag i Sverige ska genomföra och Hudiksvalls Bostäder är tidigt klara med denna process.
- Det innebär att parametrar som ort, område och bostadskvalitet tas med i bedömningen när hyran sätts, attraktiviteten speglar delvis hyresnivån, berättar Nils-Erik.
Det är fortfarande långt ifrån rena marknadshyror, men viss differentiering finns alltså. 40-årsjubileet innebär en del festliga aktiviteter, men framöver gäller beprövade metoder för att bibehålla kundnöjdheten.
- Vi fokuserar på att vara ett bostadsbolag för alla och värna hyresgästerna, avslutar Nils-Erik.

Hudiksvalls Bostäder

Bransch:
Bostad

Telefon: 0650-354 23


Email:
Nils-erik.blomdahl@hudiksvallsbostader.se

Hemsida:
www.hudiksvallsbostader.se

Adress:
Hudiksvalls Bostäder
hudiksbostader
82413 Hudiksvall

| 13 SENASTE FÖRETAGEN